Solisluun murtuman fysioterapia

Solisluu (lat. Clavicula) on luu, joka yhdistää olkanivelen rintalastaan. Näin ollen solisluu toimii tärkeänä yhdistävänä tekijänä yläraajan liittymisessä vartaloon, joten solisluun murtuma vaikuttaa koko yläraajan toimintaan. Solisluu voi murtua kaatuessa, pudotessa tai urheiluharrastuksen parissa ja murtumia tapahtuu niin lapsille kuin aikuisillekin.

Solisluumurtuma ei aina tarvitse parantuakseen leikkaushoitoa, vaan hyväasentoinen murtuma voidaan kuntouttaa konservatiivisesti eli ilman leikkausta. Fysioterapia aloitetaan tilanteesta riippuen yleensä 0-6 viikon sisään murtumasta. Muistan tosin uraltani tapauksen, jossa asiakas saapui kuntoutukseen vasta lähes puoli vuotta solisluumurtuma-leikkauksen jälkeen ja murtumakohta saatiin silti kuntoutettua oikein hyvin.

Koska solisluu liittää yläraajan vartaloon, vaikuttaa solisluun murtuma heikentävästi yläraajan toimintaan. Murtuman seurauksena yläraajan toiminta aiheuttaa kipua solisluun ja olkapään alueelle, eikä murtuman jälkeen yläraajan liikuttaminen ole välttämättä kivun takia edes mahdollista. Fysioterapiassa keskitytään yläraajan ja olkanivelen liikelaajuuksien palauttamiseen, kivun vähentämiseen sekä yläraajan ja olkanivelen toimintaan osallistuvien lihasten vahvistamiseen vähitellen.

 

Mistä aloitetaan?

Kuntoutuksen alussa fysioterapia keskittyy lähinnä liikelaajuuksien lisäämiseen ja palauttamiseen. Palautettavat liikesuunnat ovat olkanivelen elevaatio (hartioiden nosto), koukistus (käden nosto etukautta ylöspäin), loitonnus (käden nosto sivukautta ylös), sisäkierto (olkapään/hartian kierto eteen) ja ulkokierto (olkapään ja hartian kiertäminen taakse/ulospäin), sekä lisäksi näiden liikkeiden yhdistelmät.

Liikelaajuuksia lisätään ensin mahdollisimman helpoissa ja kivuttomissa asennoissa, työtä tehden joko painovoiman avustamana tai painovoima eliminoituna. Tämä onnistuu asentoa vaihtamalla, esimerkiksi selin-, kylki- tai vatsamakuulla tehden sama harjoitus voi muuttua huomattavasti haastavammaksi/helpommaksi. Lisäksi liikeratoja voidaan palauttaa ja ylläpitää fysioterapeutin liikuttaessa yläraajaa passiivisesti, eli asiakkaan ollessa täysin rentona.

Kuntoutuksen alussa mukaan voidaan ottaa myös kevyitä yläraajan ja hartiaseudun lihaksia aktivoivia harjoitteita, kuten isometrisiä lihasjännitys-harjoitteita. Näillä tarkoitetaan harjoitteita, joissa lihas supistuu, mutta nivelissä ei tapahdu liikettä. Näitä harjoitteita voidaan toteuttaa mm. painamalla kyynärvartta seinää vasten tai painamalla kämmeniä yhteen.

Miten kuntoutuksessa edetään?

Yläraajan liikelaajuuksien kasvaessa ja kipujen vähentyessä siirrytään yläraajaa ja kiertäjäkalvosimen lihaksistoa vahvistaviin harjoitteisiin. Harjoitteita voidaan tehdä kehonpainoa, vastuskuminauhaa ja pieniä käsipainoja hyödyntäen siten, että olkanivelen seutua vahvistetaan jokaisesta liikesuunnasta.

Vaikka murtumalinja olisi jo luutunut ja lääkäriltä on tullut vihreää valoa kaikkien liikesuuntien harjoittamiselle ja yläraajan täyden toiminnan sallimiselle, voi yläraajan käytössä ilmetä silti varovoisuutta ja pelkoakin mahdollisesta kivusta. Asiakasta saattaa jännittää yläraajaan tukeutuminen tai käteen nojaaminen, joten fysioterapiassa keskitytään myös näiden pelkotilojen voittamiseen askel askeleelta. Käsiin nojaamista voidaan harjoitella aluksi esimerkiksi seinää vasten, edeten mm. erilaisten laatikoiden päälle nojaamiseen ja lopulta lattialla punnerrusasennossa yläraajaan tukeutumiseen.

Kun murtumalinja on varmasti kunnossa, voidaan fysioterapiassa edetä myös yläraajaa ja solisluuta täräyttäviin harjoitteisiin. Itse olen toteuttanut näitä harjoitteita mm. Heittelemällä palloa, aloittaen keveämmästä ja edeten painavampiin kuntosalipalloihin. Heittoja tulisi tehdä sivuilta, edestä, ylhäältä ja alhaalta, samoin myös koppeja tulisi ottaa joka suunnasta.

 

Mihin kuntoutuksella pyritään?

Solisluun murtuman jälkeisellä kuntoutuksella pyritään palauttamaan yläraajan liikelaajuudet, voimatasot ja toimintakyky vammaa edeltävälle tasolle tai jopa siitä paremmaksi. Kuntoutus vaatii paljon työtä ja harjoittelua, mutta yläraaja on mahdollista saada takaisin toimivaksi kokonaisuudeksi, jos asiakas sitoutuu harjoittelemaan fysioterapeutin ohjeiden mukaan.