Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiaa Jyväskylässä

Mitä on lasten fysioterapia?

Lasten fysioterapiassa tuetaan lapsen motorista kehitystä ja/tai kuntoutetaan sairautta tai vammaa lapselle sopivilla ja mielenkiintoisilla tavoilla. Fysioterapeutti tuntee lapsen motorisen ja sensomotorisen kehityksen vaiheet tarkasti ja osaa auttaa lasta kehittymään niissä kohti ikätasoaan. Lasten fysioterapiassa ensiarvoisen tärkeää on lapsen ikätasolle sopiviksi kehitetyt leikit ja harjoitteet, fysioterapia toteutetaankin usein liikunnallisena leikkinä, temppuratoina tai peleinä. Lapsen fysioterapiaa toteutetaan lapselle sopivassa ympäristössä lapselle sopivaan aikaan, esimerkiksi leikkitilassa päiväsaikaan, ei esimerkiksi juuri päiväuniaikaan tai illalla lapsen ollessa väsynyt.

 

Milloin lapsi tarvitsee fysioterapiaa?

Fysioterapiaa lapsi tarvitsee tuki- ja liikuntaelinvammojen kuntoutukseen, jotta lapsi voi kasvaa ja kehittyä ikätasonsa mukana, eikä kehon vammakohtaan jää heikkouksia tai puolieroja. Hyvänä esimerkkinä toimivat esimerkiksi nilkan nyrjähdykset, luiden murtumiset tai muut kiputilat, joiden kuntoutukseen tarvitaan ammattilaista.

Joskus kuitenkin vanhemmalta herää huoli lapsen kehityksen tasosta: lapsi ei opikaan samoja taitoja kuin ikätoverinsa tai vaikuttaa kömpelöltä verrattuna muihin ikäisiinsä. Jokainen lapsi kehittyy omaa vauhtiaan, eikä tarkkaa aikarajaa fysioterapian tarpeelle voida määrittää. Fysioterapian tarve riippuu paljolti lapsen iästä: lapsen ollessa alle vuoden ikäinen jo muutaman kuukauden jälkeenjäänti motorisissa taidoissa tuo tarpeen fysioterapeutin arviolle. Toisaalta taas päiväkoti-ikäisen lapsen kohdalla fysioterapeutin arvio on tarpeen, jos motoriset taidot jäävät noin vuoden verran ikäluokan yleisestä taitotasosta.

Osalla lapsista motoriset perustaidot ovat hallinnassa, mutta vanhemmille päänvaivaa tuottavat lapsen keskittymiskyvyn heikkous, ylivilkkaus tai erilaiset yliherkkyydet. Kyseisissä tapauksissa lapsi voi hyötyä fysioterapiasta, sillä fysioterapiassa voidaan keskittyä lapselle sopivan harjoitus/leikkimuodon löytämiselle ja harjoitella erilaisia keskittymiskykyä kasvattavia tehtäviä liikunnan kautta. Fysioterapeutti osaa huomioida lapsen erityistarpeet leikin ja liikunnan parissa ja pikkuhiljaa totuttaa lasta toimimaan paremmin myös arkiympäristössä muiden lasten kanssa.

Kauanko lapsi tarvitsee fysioterapiaa?

Ensimmäisellä tapaamiskerralla fysioterapeutti arvioi lapsen toimintakykyä ja motorisia taitoja suhteessa lapsen ikätasoon ja kertoo vanhemmalle jatkofysioterapian tarpeen arvionsa. Lapsesta riippuen fysioterapiaa voidaan järjestää 1-2 kertaa viikossa, myös harvemmin, jos tarve on lähinnä kontrolliluonteiselle fysioterapialle. Yleensä yksi fysioterapiakerta kestää noin 30-50 minuuttia, ei kuitenkaan koskaan tuntia kauempaa lapsen keskittymiskyvyn rajallisuuden vuoksi. Ensimmäisllä kerroilla vanhemman tulee olla tapaamisessa mukana, mutta lapsen tutustuttua terapeuttiin vanhemman kannattaa poistua paikalta fysioterapian ajaksi. Vanhemman poistuessa tilasta sekä terapeutti, että lapsi saavat työskentelyrauhan, eikä vanhemman läsnäolo pääse vaikuttamaan lapsen käytökseen.

Mihin lasten fysioterapialla pyritään?

Lasten fysioterapiassa tärkein tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen turvaaminen ja tukeminen lapsen erityistarpeet ja haasteet huomioiden. Lapsen haasteet vaikuttavat myös vanhempiin ja sisaruksiin, joten koko perheen arkielämän helpottaminen kuuluu fysioterapian tavoitteisiin. Päiväkoti- ja kouluikäisen lapsen kohdalla pyritään helpottaman myös koulunkäyntiä ja tekemään yhteistyötä hoitajien, opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

 

Mitä mukaan fysioterapiaan?

Fysioterapiassa tärkeintä on olla mukana lapsi, jolla on joustavat/liikkumisen hyvin sallivat vaatteet. Mukaan voi ottaa myös vesipullon. Jos lapsella on vamma tai sairaus, jonka vuoksi fysioterapiaan tullaan, voi vanhempi ottaa mukaan viimeisimmän lääkärinlausunnon sekä mahdollisen lähetteen. Kuten jo aiemmin mainittiin, ensimmäisllä fysioterapiakerroilla myös vanhemman tulee jäädä paikalle fysioterapian ajaksi.