Vauvan fysioterapia

Vauvojen fysioterapiaa Jyväskylässä

Milloin vauva tarvitsee fysioterapiaa?

Vauva-ikäinen lapsi tarvitsee fysioterapiaa, kun huoli motorisen kehityksen viiveestä ilmenee. Lapsi ei kehitykään ikäkaudelleen tyypillisessä tahdissa, vaan kehitys etenee tavanomaista hitaammin tai jumittuu paikoilleen. Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumista ja motorista kehitystä ja antaa arvionsa pohjalta vinkkejä lapsen vanhemmille kehityksen tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Alle- 1-vuotiaan lapsen fysioterapiassa ajoissa aloitetulla fysioterapialla saadaan parhaat tulokset lapsen myöhemmän kehityksen kannalta.

 

Mitä fysioterapiassa tehdään?

Fysioterapeutti tutkii lasta leikkien tämän kanssa, ja arvioi nähtyjen taitojen perusteella lapsen motorisen kehityksen vaihetta. Vanhemman rooli fysioterapiassa on hyvin tärkeä, sillä kaikki lapset eivät näytä uudessa ympäristössään kaikkia osaamiaan taitoja, vaan fysioterapeutin tulee myös luottaa vanhemman kertomaan kuvaukseen lapsen taidoista kotona. Fysioterapeutti osaa antaa vanhemmalle vinkkejä lapsen motorisen kehityksen tukemiseen, mutta itse taitojen harjoittelu tapahtuu kotona tutussa ympäristössä vanhempien toteuttamana.

Kuinka usein fysioterapiassa tulisi käydä?

Vauva-ikäisen lapsen fysioterapia on kontrolliluonteista ja itse taitojen harjoittelu tapahtuukin kotona vanhemman ja lapsen toimesta. Fysioterapiassa seurataan lapsen kehitystä ja edistymistä, ja kuullaan vanhemmalta kuinka kotona sujuu. Fysioterapiassa kannattaa käydä lapsen tarpeesta riippuen noin 1-4 kertaa kuukaudessa, fysioterapeutti osaa arvioida tarpeellisen määrän lapsikohtaisesti.