Rasitusmurtumat & fysioterapia

Mitä rasitusmurtumat ovat?

Rasitusmurtumalla tarkoitetaan luunmurtumaa, joka on syntynyt toistuvan, yksipuolisen rasituksen aiheuttamana. Rasitusmurtumia ilmenee yleisimmin alaraajojen luissa, mutta niitä voi ilmetä muuallakin kehossa, kuten selkärangassa. Rasitusmurtumia esiintyy mm. Juoksijoilla ja tanssijoilla, mutta myös mm. Varusmiehillä ”marssimurtumina”, kun yksipuolinen, toistuva tärähdys kohdistuu luuhun, joka ei ole vahvistunut tarpeeksi kestämään kyseessä olevaa kuormitusta.

Rasitusmurtuma voi syntyä, kun luustoa kuormitetaan aiemmasta kuormituksesta poikkeavalla tavalla suuria määriä, toisaalta taas myös harjoitteluintensiteetin yhtäkkinen nosto voi olla rasitusmurtumien syynä. Vaikka lihakset olisivatkin vahvat ja ehtisivät vahvistua harjoittelumäärän lisääntyessä, ei luukudos ehdi vahvistua yhtä nopeasti, vaan kuormittuu liikaa. Toisaalta taas rasitusmurtumia voi syntyä, jos luukudos poikkeaa normaalista, esimerkiksi osteoporoosin vuoksi.

Rasitusmurtuma on alussa kivulias murtumakohdan alueelta vain rasituksessa, mutta pikkuhiljaa kipua alkaa esiintyä myös levossa.

 

Miten rasitusmurtumia hoidetaan?

 

Tärkeintä on lopettaa murtuma-alueen rasittaminen ja kuormituksen vähentäminen oleellisesti. Yleensä rasitusmurtumissa ei tarvita kipsaus- tai leikkaushoitoa, vaan murtumalinja luutuu ajan kanssa.

 

Tarvitaanko rasitusmurtumien jälkeen fysioterapiaa?

 

Oma mielipiteeni on ehdottomasti kyllä. Aina rasitusmurtuman yhteydessä tulisi miettiä, mikä murtuman on aiheuttanut. Onko kyseessä ollut liian yksipuolinen kuormitus vai huono tekniikka urheillessa? Onko kehon liikemalleissa jotakin korjattavaa, jotta uusille rasitusvammoille ei altistuttaisi?

Liian usein näkee tapauksia, joissa rasitusmurtuman jälkeen urheilija tai tavan tallaaja jatkaa toimintaansa/harjoitteluaan murtuman jälkeen täsmälleen samoin kuin murtumaa ennenkin. Jos rasitusmurtuman perinpohjaista syytä ei selvitetä, asiakas asettaa itsensä alttiiksi uusille rasitusmurtumille. Rasitusmurtumia ei kenellekään ”vain ilmaannu”, vaan aina taustalla on jokin syy, jonka korjaamalla harjoittelua voisi jatkaa turvallisemmin ja ilman uutta murtumariskiä.

 

Millaista fysioterapia on rasitusmurtuman jälkeen?

 

Jos kyseessä on esimerkiksi juoksijan jalkapöydän luun rasitusmurtuma, on viisainta perehtyä asiakkaan juoksutekniikkaan. Esiintyykö juostessa alaraajoista poikkeavia liikemalleja ja kuormittuuko jalkapöytä optimaalisesti? Millainen ylävartalon asento on juostessa? Tukevatko lihakset juoksuasentoa optimaalisesti, vai onko jossain kehon osassa mahdollisesti lihasheikkoutta? Fysioterapiassa etsitään syy rasitusmurtumalle ja pyritään korjaamaan löytyneet kehityskohdat.

Toisaalta esimerkiksi voimistelijalla tai tanssijalla rasitusmurtuma voi löytyä lannerangasta, jolloin syynä voi olla lannerangan yliojennus tietystä nikamavälistä (esim. L3/L4) ja selkärangan hallinnan puute. Tässä tapauksessa asiakkaan kanssa harjoitellaan selän hallintaa ja ojennuksen jakautumista lannerankaan tasaisemmin, jotta tiettyyn nikamaväliin ei kohdistuisi niin kovaa kuormitusta.

Fysioterapiassa siis pyritään tasaamaan tiettyyn kehonosaan kohdistuvaa kuormitusta tasaisemmin laajemmalle alueelle, jotta uusilta rasitusmurtumilta vältyttäisiin. Kuormituksen jakamista harjoitellaan erilaisilla hallinta ja tekniikkaharjoituksilla, mutta välillä myös voimaharjoittelun keinoin.